Contributor Covenant

Kodeks obnašanja zveze sodelavcev

Naša zaobljuba

V interesu spodbujanja odprtega in prijaznega okolja se kot vzdrževalci projekta in tisti, ki vanj prispevamo, zavezujemo v njem in naši skupnosti zagotoviti sodelovanje, ki je za vsakogar ne glede na starost, telesno velikost, invalidnost, etnično pripadnost, spolno identiteto in izražanje, nivo izkušenj, državljanstvo, osebni izgled, raso, vero ali spolno identiteto in usmerjenost brez izkušnje nadlegovanja.

Naši standardi

Primeri obnašanja, ki prispevajo k pozitivnem okolju vključujejo:

Primeri nesprejemljivega obnašanja članov vključujejo:

Naše odgovornosti

Vzdrževalci projekta so odgovorni razjasniti standarde sprejemljivega obnašanja in se od njih pričakuje, da izpeljejo ustrezne in pravične popravne ukrepe kot odziv na kakršenkoli primer nesprejemljivega obnašanja.

Vzdrževalci projekta imajo pravico in odgovornost odstraniti, urediti ali zavrniti komentarje, pošiljanja kode, kodo, wiki urejanja, težave in druge prispevke, ki niso usklajeni s tem kodeksom obnašanja ali začasno ali dokončno odstraniti kateregakoli od prispevalcev zaradi drugačnega obnašanja, ki ga smatrajo za neustrezno, grozilno, žaljivo ali škodljivo.

Obseg

Ta kodeks obnašanja velja tako znotraj prostora projekta kot tudi v javnih prostorih, kadar posameznik zastopa projekt ali njegovo skupnost. Primeri zastopanja projekta ali skupnosti vključujejo uporabo uradnega naslova e-pošte projekta, objavo preko uradnih računov socialnih omrežij ali delovanje kot imenovani predstavnik na dogodku na spletu ali v živo. Zastopanje projekta je lahko dodatno opredeljena in razjasnjena s strani vzdrževalcev projekta.

Uveljavljanje

Primere zlorabe, nadlegovanja ali drugače nesprejemljivega vedenja se lahko sporoči projektni skupini preko [VNESITE NASLOV E-POŠTE]. Vse pritožbe bodo pregledane in raziskane, na osnovi česar bo izhajal odgovor, katerega se smatra kot potrebnega in ustreznega glede na okoliščine. Projektna ekipa je dolžna ohraniti zaupnost v zvezi s poročevalcem incidenta. Dodatne podrobnosti o posebni politiki uveljavljanja so lahko objavljene ločeno.

Projektni vzdrževalci, ki ne sledijo ali uveljavljajo kodeksa obnašanja v dobri veri, se lahko soočijo z začasnimi ali trajnimi posledicami, ki jih določijo drugi člani vodstva projekta.

Dodelitev

Ta kodeks ravnanja je prilagojen glede na Zvezo sodelavcev, verzije 1.4, ki je na voljo na https://www.contributor-covenant.org/sl/version/1/4/code-of-conduct.html

Other formats:
text/markdown
text/plain
text/asciidoc