Contributor Covenant

የአስተዋጽዖ አበርካች የኪዳን ሥነ ምግባር ደንብ

የኛ ቃል ኪዳን

እኛ አባላት፣ አስተዋጽዖ አድራጊዎች እና መሪዎች እድሜ፣ የሰውነት መጠን፣ የሚታይ ወይም የማይታይ የአካል ጉዳት፣ ዘር፣ የፆታ ባህሪያት፣ የፆታ ማንነት እና አገላለጽ፣ የልምድ ደረጃ፣ የትምህርት ደረጃ ምንም ይሁን ምን በማህበረሰባችን ውስጥ መሳተፍን ከማስጨነቅ-ነጻ የሆነ ተሞክሮ ለማድረግ ቃል እንገባለን። ማህበራዊ-ኢኮኖሚያዊ ሁኔታ፣ ዜግነት፣ የግል መልክ ፣ ዘር፣ ጎሳ፣ ቀለም፣ ሃይማኖት ወይም ጾታዊ ማንነት እና ዝንባሌ።

ለክፍት፣ እንግዳ ተቀባይ፣ የተለያየ፣ አካታች እና ጤናማ ማህበረሰብ በሚያበረክቱ መንገዶች ለመስራት እና ለመግባባት ቃል እንገባለን።

የእኛ ደረጃዎች

ለህብረተሰባችን አወንታዊ አካባቢ የሚያበረክቱ የባህሪ ምሳሌዎች የሚከተሉትን ያካትታሉ፡

ተቀባይነት የሌላቸው ባህሪያት ምሳሌዎች የሚከተሉትን ያካትታሉ:

የማስፈጸም ኃላፊነቶች

የማህበረሰቡ መሪዎች የእኛን ተቀባይነት ያለውን ባህሪ የማብራራት እና የማስፈጸም ሃላፊነት አለባቸው እና ተገቢ ያልሆነ፣ አስጊ፣ አጸያፊ ወይም ጎጂ ናቸው ብለው ለሚያምኑት ማንኛውም ባህሪ ምላሽ ተገቢውን እና ፍትሃዊ የእርምት እርምጃ ይወስዳሉ።

የማህበረሰቡ መሪዎች ከዚህ የስነ ምግባር ህግ ጋር የማይጣጣሙ አስተያየቶችን የማስወገድ፣ የማርትዕ ወይም ውድቅ የማድረግ፣ የመፈጸም፣ ኮድ፣ የዊኪ አርትዖቶችን፣ ጉዳዮችን እና ሌሎች አስተዋጾዎችን የማውጣት፣ የማስተካከል ወይም የመቃወም ሃላፊነት አለባቸው እና ተገቢ ሆኖ ሲገኝ ለሽምግልና ውሳኔዎች ምክንያቶችን ያስተላልፋሉ።

ወሰን

ይህ የስነምግባር ህግ በሁሉም የማህበረሰብ ቦታዎች ውስጥ የሚተገበር ሲሆን እንዲሁም አንድ ግለሰብ በይፋዊ ቦታዎች ላይ ማህበረሰቡን ሲወክልም ተፈጻሚ ይሆናል። ማህበረሰባችንን የመወከል ምሳሌዎች አስተዳዳሪ ኢ-ሜይል አድራሻን መጠቀም፣ በኦፊሴላዊ የማህበራዊ ሚዲያ መለያ መለጠፍ ወይም በመስመር ላይ ወይም ከመስመር ውጭ ክስተት እንደ የተሾመ ተወካይ መሆንን ያካትታሉ።

ማስፈጸም

የማጎሳቆል፣ ማስፈራራት ወይም ሌላ ተቀባይነት የሌለው ባህሪ በ[የእውቂያ ዘዴን አስገባ] የማስፈጸሚያ ኃላፊነት ላላቸው የማህበረሰብ መሪዎች ሪፖርት ሊደረግ ይችላል። ሁሉም ቅሬታዎች በፍጥነት እና በፍትሃዊነት ይገመገማሉ እና ይመረመራሉ።

ሁሉም የማህበረሰብ መሪዎች የጋዜጠኛውን ግላዊነት እና ደህንነት የማክበር ግዴታ አለባቸው።

የማስፈጸሚያ መመሪያዎች

የማህበረሰብ መሪዎች ይህንን የስነምግባር ህግ ይጥሳል ብለው ለሚገምቱት ማንኛውም እርምጃ የሚያስከትለውን መዘዝ ለመወሰን እነዚህን የማህበረሰብ ተፅእኖ መመሪያዎች ይከተላሉ፡

1. እርማት

የማህበረሰብ ተጽእኖ፡ ተገቢ ያልሆነ ቋንቋ መጠቀም ወይም ሌላ ሙያዊ ያልሆነ ወይም በማህበረሰቡ ውስጥ የማይፈለጉ ባህሪያትን መጠቀም።

መዘዝ፡ ከማህበረሰብ መሪዎች የተላከ የግል፣ የጽሁፍ ማስጠንቀቂያ፣ ስለ ጥሰቱ አይነት ግልጽነት እና ባህሪው ለምን አግባብ እንዳልሆነ ማብራሪያ ይሰጣል። የህዝብ ይቅርታ ሊጠየቅ ይችላል።

2. ማስጠንቀቂያ

የማህበረሰብ ተጽእኖ፡ በአንድ ክስተት ወይም ተከታታይ ድርጊቶች የሚፈጸም ጥሰት።

መዘዝ፡ ለቀጣይ ባህሪ መዘዝ ያለው ማስጠንቀቂያ። ለተወሰነ ጊዜ የስነምግባር ደንቡን ከሚያስፈጽሙት ጋር ያልተፈለገ ግንኙነትን ጨምሮ ከተሳተፉት ሰዎች ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የለም። ይህ በማህበረሰብ ቦታዎች እና እንደ ማህበራዊ ሚዲያ ያሉ ውጫዊ ቻናሎችን መስተጋብር ማስወገድን ያካትታል። እነዚህን ውሎች መጣስ ጊዜያዊ ወይም ዘላቂ እገዳን ሊያስከትል ይችላል።

3. ጊዜያዊ እገዳ

የማህበረሰብ ተጽእኖ፡ የማህበረሰብ ደረጃዎችን ከባድ መጣስ፣ ቀጣይነት ያለው ተገቢ ያልሆነ ባህሪን ጨምሮ።

መዘዝ፡ ለተወሰነ ጊዜ ከማህበረሰቡ ጋር ከማንኛውም አይነት መስተጋብር ወይም የህዝብ ግንኙነት ጊዜያዊ እገዳ። በዚህ ጊዜ ውስጥ የስነምግባር ደንቡን ከሚያስፈጽሙት ጋር ያልተፈለገ ግንኙነትን ጨምሮ ከሚመለከታቸው ሰዎች ጋር ምንም አይነት ይፋዊ ወይም ግላዊ ግንኙነት አይፈቀድም። እነዚህን ውሎች መጣስ ወደ ቋሚ እገዳ ሊያመራ ይችላል

4. ቋሚ እገዳ

የማህበረሰብ ተጽእኖ፡ የማህበረሰብ ደረጃዎችን የሚጥስ ዘይቤን ማሳየት፣ ቀጣይነት ያለው ተገቢ ያልሆነ ባህሪ፣ የግለሰብን ትንኮሳ፣ ወይም የግለሰቦችን ክፍል ማጥቃትን ጨምሮ።

ውጤት፡ በማህበረሰቡ ውስጥ ከማንኛውም አይነት የህዝብ መስተጋብር ዘላቂ እገዳ።

ባህሪ

ይህ የስነምግባር ህግ ከ Contributor Covenant, ስሪት 2.1, https://www.contributor-covenant.org/version/2/1/code_of_conduct.html ላይ ይገኛል።

የማህበረሰብ ተፅእኖ መመሪያዎች በ Mozilla’s code of conduct enforcement ladder ተመስጧዊ ናቸው።

ስለዚህ የስነምግባር ህግ ለተለመዱ ጥያቄዎች መልስ ለማግኘት ተደጋጋሚ ጥያቄዎችን በ https://www.contributor-covenant.org/faq ይመልከቱ። ትርጉሞች በ https://www.contributor-covenant.org/translations ይገኛሉ።

Other formats:
text/markdown
text/plain
text/asciidoc