Contributor Covenant

Pakt Saradnika: Kodeks Ponašanja

Naš zalog

U interesu ohrabrivanja otvorenog i pristupačnog okruženja, mi kao saradnici i održavatelji obećavamo da za sviju ko učestvuju u našem projektu i zajednicu, njihovo iskustvo će biti bez uznemiravanje, bez obzira na starost, veličinu, invalidnost, nacionalnost, rodni identitet i izraz, nivo iskustva, državljanstvo, izgled, porod, vjera, ili seksualni identitet i orijentacije.

Naši standardi

Primjeri ponašanja što koja stvaraju pozitivno okruženje:

Primjeri neprihvatljivog ponašanja:

Naša odgovornost

Održavatelji projekta će razjasniti standarde za prihvatljivo ponašanje, i u slučaju neprikladnog ponašanja od njih se očekuje primena poštenih korektivnih mjera.

Održavatelji projekta imaju pravo i odgovornost da skinu, redigovatu, ili odbitu komente, kod, wiki izmjene, probleme, i druge doprine koji se ne poređaju sa ovim kodeksom ponašanja. Oni imaju pravu da zabrane (prolazno ili trajno) bilo kojeg saradnika za ponašanje koje se pojavljuje neprijatno, štetno, ili uvredljivo.

Obim

Ovaj kodeks ponašanja se odnosi na sve projekte i javne prostore gdje pojedinac predstavlja zajednicu. Na primjer, korištenje službene e-mail adrese projekta ili ponašanje kao službeni predstavnik u sastancima. Održavatelji projekta će dodatno definirati ovo predstavljanje.

Primjenjivanje

U slučaju uvredljivog ponašanja, kontaktirajte održavatelje: [E-MAIL ADRESA]

Svaka žalba će se istraziti i odgovor će biti fer i prikladan za situaciju. Održavatelji projekta su odgovorni održati povjerljivost svake žalbe. Dodatne detalje polisa mogu biti objavljeno odvojeno.

Održavatelji projekta koji ne prate ili primijene ovaj kodeks ponašanja mogu biti kaznjeni trajno ili privremeno, po nahođenje od drugih održavatelja.

Pripisivanje

Ovaj kodeks ponašanja je preuzet iz Contributor Covenant, verzija 1.4, dostupan na https://www.contributor-covenant.org/bs/version/1/4/code-of-conduct.html

Other formats:
text/markdown
text/plain
text/asciidoc