Contributor Covenant

Aftale om regler for deltagelse i fælleskabet

Vores løfte

Som medlemmer, bidragsydere og ledere lover vi at deltagelse i vores fællesskab bliver en chikanefri oplevelse for alle, uanset alder, kropsform, synlige eller usynlige handicap, etnicitet, køn, erfaringsniveau, uddannelse, social- eller økonomisk status, nationalitet, udseende, hudfarve, kaste, religion, eller seksuel orientering.

Vi lover at deltage og samarbejde på en måde, der bidrager til at gøre fællesskabet åbent, imødekommende, mangfoldigt, inkluderende og velfungerende.

Vores standarder

Eksempler på hvordan der skabes en god stemning i vores fællesskab inkluderer:

Eksempler på uacceptabel opførsel inkluderer:

Ansvar for håndhævelse

Fællesskabets ledere er ansvarlige for at informere om og håndhæve vores standarder for acceptabel opførsel. Det sker ved på en retfærdig og proportionel måde at irettesætte opførsel som de bedømmer som uacceptabel, truende, offensiv eller skadelig.

Fællesskabets ledere har retten og pligten til at fjerne, redigere eller afvise kommentarer, indsendt kode, wikirettelser, efterspørgsler, og andre bidrag der ikke overholder nærværende fællesskabregler. Begrundelsen for indgrebet vil blive meldt ud, hvis det virker passende.

Afgrænsning

Reglerne for deltagelse i fællesskabet gælder i alle vores fælles aktiviteter og ligeledes hvis fællesskabet repræsenteres i offentlige sammenhæng. Eksempler på hvornår fællesskabet repræsenteres offentligt er blandt andet brug af en officiel e-mail, at lave opslag fra officielle kontoer på sociale medier, eller deltagelse som en repræsentant for fællesskabet ved online eller offline begivenheder.

Håndhævelse

Beskeder om grov, chikanerende eller på andre måder uacceptabel opførsel kan sendes til fællesskabets ledere på [INDSÆT KONTAKTINFORMATION]. Alle klager bliver på retfærdig vis straks gennemset og undersøgt.

Fællesskabets ledere er forpligtet til at respektere sikkerheden og anonymiteten for alle der giver besked om hændelser.

Fremgangsmåde ved irettesættelse

Fællesskabets ledere følger denne Målestok for Alvorsgrad til at bestemme hvilke konsekvenser der skal være for et brud på nærværende Regler for Deltagelse i Fællesskabet.

1. Rettelse

Alvorsgrad: Brug af uacceptabelt sprog eller anden tilsvarende uproffesionel opførsel.

Konsekvens: En privat, skriftlig advarsel fra fællesskabets ledere, der giver beskriver regelovertrædelsen og hvorfor det ikke var i orden. Der kan blive bedt om en offentlig undskyldning.

2. Advarsel

Alvorsgrad: En overstrædelse gennem en enkel hændelse eller en række af handlinger.

Konsekvens: En advarsel om konsekvenser hvis opførslen fortsætter. Desuden må vedkommende ikke interagere med de personer der er ramt af overtrædelsen, samt dem der er ansvarlige for håndhævelse af fællesskabsreglerne, i en angivet tidsperiode. Det inkluderer både intern kommunikation og ekstern kommunikation som f.eks. sociale medier. Overtrædelse af denne betingelse kan føre til midlertidig eller permanent udelukkelse fra fællesskabet.

3. Midlertidig udelukkelse

Alvorsgrad: En alvorlig overtrædelse af fælleskabets standarder, f.eks. gentagende episoder med uacceptabel opførsel.

Konsekvens: Et midlertidigt forbud mod deltagelse i kommunikation med fællesskabet i en angiven tidsperiode. Ingen offentlig eller privat interaktion med de involverede parter samt ingen uopfordret henvendelse til dem, der er ansvarlige for håndhævelse af vores fællesskabsregler er tilladt i denne periode. Overtrædelse af de disse betingelser kan medføre permanent udelukkelse fra fællesskabet.

4. Permanent udelukkelse

Alvorsgrad: Et mønster for overstrædelse af fællesskabets standarder, f.eks. chikane af en person eller aggression mod samt fordømmelse af en gruppe af personer.

Konsekvens: Permanent udelukkelse fra enhver form for offentlig kontakt med fællesskabet.

Henvisninger

Nærværende fællesskabsregler tager udgangspunkt i Contributor Covenant, version 2.0, der er tilgængelig på https://www.contributor-covenant.org/version/2/0/code_of_conduct.html.

Målestok for alvorsgrad var inspireret af Mozilla’s code of conduct enforcement ladder.

Find svar på spørgsmål om fællesskabsreglerne i vores FAQ på https://www.contributor-covenant.org/faq. Oversættelser kan findes på https://www.contributor-covenant.org/translations.

Other formats:
text/markdown
text/plain
text/asciidoc