Contributor Covenant

Közreműködők Magatartási Kódexe

Vállalásunk

A nyitott és barátságos környezet megteremtése érdekében mi, mint résztvevők és fenntartók vállaljuk azt, hogy a projektünk és közösségünk zaklatásmentes mindenki számára, függetlenül életkortól, test mérettől, fogyatékosságtól, etnikai hovatartozástól, nemi jellemzőktől, nemi identitástól és kifejezésétől, tapasztalattól, oktatástól, társadalmi-gazdasági helyzettől, állampolgárságtól, személyes megjelenéstől, fajtól, vallástól, szexuális identitástól és orientációtól.

Szabályaink

Viselkedési példák, amelyek segítik a pozitív környezet létrehozását:

Példák az elfogadhatatlan viselkedésre a résztvevők részéről:

Felelősségünk

A projekt fenntartói felelősek az elfogadható viselkedési szabályok tisztázásáért, és elvárható tőlük, hogy megtegyék a megfelelő, és tisztességes korrekciós intézkedéseket az elfogadhatatlan viselkedések esetén.

A projektgazdáknak joguk és felelősségük, hogy eltávolítsák, szerkesszék, vagy elutasítsák a megjegyzéseket, kódokat, wiki szerkesztéseket, hibákat, észrevételeket, és egyéb hozzájárulásokat, amelyek nem illeszkednek e Magatartási Kódexhez, vagy ideiglenesen, vagy véglegesen kitiltják a tartósan fenyegető, sértő vagy káros magatartást tanúsító résztvevőt.

Hatály

Ez a Magatartási Kódex minden projektterületen érvényes, és akkor is érvényes, amikor az egyén nyilvános helyeken képviseli a projektet vagy annak közösségét. Például ilyen események a projekt vagy a közösség képviseletére használt hivatalos e-mail cím használata, hivatalos szociális médiafiókon keresztül történő közzétételek, kijelölt képviselőként egy online vagy offline eseményen történő részvétel. A hivatalos képviseletét a projektnek a projekt fenntartói még részletesebben definiálhatják és tisztázhatják.

Végrehajtás

Bántalmazó, zaklató vagy általában elfogadhatatlan viselkedést a(z) [INSERT EMAIL ADDRESS] címen lehet jelenteni a projekt csapat részére. Minden panasz felülvizsgálatra, és kivizsgálásra kerül, a szükséges válaszlépések a körülményektől függően lesznek végrehajtva. A projekt csapat kötelessége a titoktartás egy esemény, vagy incidense tekintetében, a bejelentő személyére vonatkozóan. A végrehajtott intézkedések külön posztolhatók.

Azok a projektgazdák, akik nem követik vagy nem hajtják végre jóhiszeműen a Magatartási Kódexet, átmeneti vagy tartós következményekkel számolhatnak, amit a projekt vezetés más tagjai határoznak meg.

Összegzés

Ezt a Magatartási Kódexet elérheti az alábbi oldalon: Contributor Covenant, v1.4, https://www.contributor-covenant.org/version/1/4/code-of-conduct.html

Gyakran ismételt kérdésekre a választ a Magatartási Kódexről az alábbi oldalon találja: https://www.contributor-covenant.org/faq

Other formats:
text/markdown
text/plain
text/asciidoc