Contributor Covenant

קוד התנהגות לתורם

ההתחייבות שלנו

לטובת עידוד של סביבה פתוחה ומקבלת, אנחנו בתור התורמים והמתחזקים מתחייבים להפוך את ההשתתפות בפרויקט שלנו ואת הקהילה שלנו לחוויה נטולת הטרדות לכל אדם באשר הוא ללא הבדלי גיל, גודל גוף, מגבלות פיזיות, מוצא אתני, הזדהות מגדרית, רמת ניסיון, לאום, מראה חיצוני, גזע, דת, זהות ונטיה מינית.

הסטנדרטים שלנו

דוגמאות להתנהגות התורמת לסביבה חיובית כוללות:

דוגמאות להתנהגות בלתי הולמת כוללות:

האחריויות שלנו

מתחזקי הפרויקט אחראיים להבהיר את הסטנדרטים להתנהגות מקובלת ומצופים לפעול באופן מתאים והוגן בתגובה לכל אירוע של התנהגות בלתי הולמת.

יש למתחזקי הפרויקט את הזכות והאחריות להסיר, לערוך, או לדחות תגובות, קומיטים, קוד, עדכוני וויקי, סוגיות, או תרומות אחרות שאינם מיושרות עם קוד ההתנהגות הנ״ל, או לחסום באופן זמני או קבוע כל תורם להתנהגויות אחרות שהם מוצאים אי הולמות, מאיימות, פוגעניות, או פוגעות.

היקף

קוד ההתנהגות הנ״ל תקף גם במרחבי הפרויקט וגם במרחבים ציבוריים כאשר אינדיבידואל מייצג את הפרויקט או את הקהילה שלו. דוגמאות לייצוג פרויקט או קהילה כוללות שימוש בכתובת אימייל רשמית של הפרויקט, פרסום דרך חשבון מדיה חברתית שלו, או התייצבות כנציג ממונה במפגש באינטרנט או באופן לא מקוון. ייתכן שהייצוג של הפרויקט יורחב ויובהר על ידי מתחזקיו.

אכיפה

ניתן לדווח על תופעות של התנהגות מעליבה, מטרידה, או בלתי הולמת על ידי יצירת קשר עם הקבוצה של הפרויקט ב [הכנס כתובת אימייל]. כלל התלונות יבחנו ויחקרו ויענו על ידי תגובה שצוות הפרויקט רואה כמתאימה והכרחית לנסיבות. צוות הפרויקט מחויב לשמור על חשאיות בנוגע למדווח של התקרית. פרטים נוספים של מדינויות אכיפה ספציפיות ידווחו בנפרד.

מתחזקי פרויקט שאינם עוקבים ואוכפים את קוד ההתנהגות בכוונה טובה עתידים להשלכות זמניות או קבועות כפי שיקבעו על ידי חברי הנהגת הפרויקט האחרים.

יחוס

קוד התנהגות זה מותאם מאמנת התורם, גרסה 1.4, הזמינה ב https://www.contributor-covenant.org/iw/version/1/4/code-of-conduct.html

Other formats:
text/markdown
text/plain
text/asciidoc