Contributor Covenant

Contributor Covenant Gedragscode (Code of Conduct)

Onze belofte

Wij als leden, contribuanten en communityleiders beloven om deelname aan onze community een intimidatievrije ervaring te maken voor iedereen, ongeacht leeftijd, lichaamsbouw, zichtbare of onzichtbare handicap, etniciteit, geslachtskenmerken, genderidentiteit en -expressie, ervaringsniveau, opleiding, sociaal-economische status, nationaliteit, voorkomen, ras, religie of seksuele identiteit en -oriëntatie.

We beloven om te handelen en te communiceren op een manier die bijdraagt aan een open, gastvrije, diverse, inclusieve en gezonde community.

Onze standaarden

Voorbeelden van gedrag dat bijdraagt aan een positieve omgeving voor onze community:

Voorbeelden van onaanvaardbaar gedrag zijn:

Handhaving

Communityleiders zijn verantwoordelijk voor het verduidelijken en handhaven van onze normen van acceptabel gedrag en zullen passende en eerlijke corrigerende maatregelen nemen in reactie op elk gedrag dat zij ongepast, bedreigend, aanstootgevend, of schadelijk vinden.

Communityleiders hebben het recht en de verantwoordelijkheid om opmerkingen, commits, code, wiki-bewerkingen, issues en andere bijdragen die niet in overeenstemming met deze Gedragscode zijn te verwijderen, bewerken of afwijzen en zullen redenen voor moderatie meedelen waar nodig.

Toepassingsgebied

Deze Gedragscode is van toepassing binnen alle gemeenschappelijke ruimtes en is ook van toepassing wanneer een individu officieel de community in openbare ruimtes vertegenwoordigt. Voorbeelden van het vertegenwoordigen van onze community zijn onder meer het gebruik van een officieel e-mailadres, berichten plaatsen via een officieel social media account of optreden als een aangestelde vertegenwoordiger bij een online of offline evenement.

Handhaving

Beledigend, intimiderend of anderszins onaanvaardbaar gedrag kan gerapporteerd worden aan de communityleiders die verantwoordelijk zijn voor handhaving via [CONTACTMETHODE INVOEGEN]. Alle klachten zullen onmiddellijk en eerlijk worden beoordeeld en onderzocht.

Alle communityleiders zijn verplicht om de privacy en veiligheid van de melder van een incident te respecteren.

Handhavingsrichtlijnen

Communityleiders zullen onderstaande “Community Impact Guidelines” volgen bij het bepalen van de consequenties van elke handeling die zij in strijd met de Gedragscode achten:

1. Correctie

Impact op de community: Gebruik van ongepast taalgebruik en ander gedrag dat onprofessioneel of als niet gewenst wordt geacht in de community.

Consequentie: Een persoonlijke, schriftelijke waarschuwing van communityleiders, verduidelijking over de aard van de overtreding en een uitleg waarom het gedrag ongepast wordt geacht. Mogelijk wordt hierbij om een openbare verontschuldiging gevraagd.

2. Waarschuwing

Impact op de community: Een overtreding door een enkel incident of reeks van acties.

Consequentie: Een waarschuwing met gevolgen als het gedrag voortduurt. Geen interactie met de betrokken personen, inclusief ongevraagde interactie met degenen die de Gedragscode handhaven, voor een bepaalde periode. Dit omvat het vermijden van interacties in gemeenschappelijke ruimtes en externe kanalen zoals op social media. Het overtreden van deze voorwaarden kan leiden tot een tijdelijke of permanente ban.

3. Tijdelijk verbod

Impact op de community: Een ernstige schending van community normen, inclusief aanhoudend ongepast gedrag.

Consequentie: Een tijdelijk verbod op elke vorm van interactie of openbare communicatie met de community gedurende een bepaalde periode. Geen publieke- of privé-interactie met de betrokken personen, inclusief ongevraagde interactie met degenen die de Gedragscode handhaven, is toegestaan tijdens deze periode. Het overtreden van deze voorwaarden kan leiden tot een permanente ban.

4. Permanente ban

Impact op de community: Een patroon van schending van de community standaarden vertonen, waaronder aanhoudend ongepast gedrag, intimidatie van een individu of agressie jegens- of kleinering van groepen van individuen.

Consequentie: Een permanent verbod op elke vorm van openbare interactie in de community.

Attributie

Deze gedragscode is een aangepaste versie van de Contributor Covenant, versie 2.0, beschikbaar op https://www.contributor-covenant.org/version/2/0/code_of_conduct.html.

Richtlijnen voor impact op de community zijn geïnspireerd door Mozilla’s code of conduct enforcement ladder.

Voor antwoorden op veelgestelde vragen over deze gedragscode, zie de veelgestelde vragen op https://www.contributor-covenant.org/faq. Er zijn vertalingen beschikbaar op https://www.contributor-covenant.org/translations.

Other formats:
text/markdown
text/plain
text/asciidoc