Contributor Covenant

Przymierze Współpracy — Kodeks Postępowania

Nasza Przysięga

W celu wspierania otwartego i przyjaznego środowiska, my — jako współpracownicy i opiekunowie projektu — zobowiązujemy się dopilnować, aby uczestnictwo w naszym projekcie oraz przynależność do jego społeczności były pozbawione nękania bez względu na budowę ciała, doświadczenie, kolor skóry, narodowość, niepełnosprawność, orientację i identyfikację seksualną, pochodzenie etniczne, religię, wiek czy wygląd zewnętrzny.

Nasze Standardy

Wśród przykładów zachowania, które przyczyniają się do tworzenia pozytywnego środowiska, są:

Wśród przykładów zachowania, którego nie będziemy akceptować, są:

Nasza Odpowiedzialność

Opiekunowie projektu są odpowiedzialni za objaśnianie standardów akceptowalnego zachowania i reagowanie na wszelkie przypadki nieodpowiedniego zachowania, w sposób sprawiedliwy i adekwatny do sytuacji.

Opiekunowie projektu mają prawo do i są odpowiedzialni za usuwanie, edycję oraz odrzucanie komentarzy, zmian w kodzie (ang. commit), edycji Wiki, oraz innych treści, które łamią niniejszy Kodeks Postępowania, oraz mają prawo tymczasowo lub na stałe zablokować dostęp do projektu każdemu ze współpracowników: w przypadku gróźb bądź obraźliwych komentarzy pod adresem innych współpracowników, a także innych zachowań, które uznają za nieodpowiednie lub szkodliwe.

Zakres działania

Ten Kodeks Postępowania ma zastosowanie wewnątrz projektu, a w przypadku reprezentowania projektu lub jego społeczności przez współpracownika — także na zewnątrz projektu. Do przykładów reprezentowania projektu zalicza się używanie oficjalnego adresu e-mail projektu, publikowanie na oficjalnym koncie w mediach społecznościowych lub branie udziału w wydarzeniu (zarówno w Internecie, jak i poza nim) jako oficjalny przedstawiciel projektu. Dokładny zakres pojęcia reprezentowania projektu może zostać objaśniony w bardziej szczegółowy sposób przez opiekunów projektu.

Egzekwowanie

Przypadki nękania, gróźb oraz innych form nieakceptowalnego zachowania mogą być zgłaszane do zespołu projektu pod adresem [TU WSTAW ADRES EMAIL]. Wszystkie skargi zostaną odpowiednio rozpatrzone oraz podjęte zostaną działania uznane za konieczne i odpowiednie do sytuacji. Zespół projektu ma obowiązek zachowania tożsamości osoby zgłaszającej incydent w tajemnicy. Bardziej szczegółowe zasady egzekwowania Kodeksu Postępowania mogą zostać udostępnione w osobnym dokumencie.

Opiekunowie projektu, którzy nie respektują i nie egzekwują w dobrej wierze Kodeksu Postępowania, mogą zostać na stałe lub tymczasowo ukarani, zgodnie z decyzją innych liderów projektu.

Autorstwo

Ten Kodeks Postępowania został zaadaptowany z Contributor Covenant w wersji 1.4, dostępnej pod adresem https://www.contributor-covenant.org/version/1/4/code-of-conduct.html (w języku angielskim) oraz https://www.contributor-covenant.org/pl/version/1/4/code-of-conduct.html (w języku polskim).

Other formats:
text/markdown
text/plain
text/asciidoc