Contributor Covenant

Codul de Conduită al Contribuitorului

Angajamentul nostru

În scopul de a menține un mediu deschis și primitor, noi, în rolul de contribuitori și întreținători ne angajăm ca participarea în proiectul și comunitatatea noastră să fie o experiență lipsită de neplăceri pentru toată lumea, indiferent de vârstă, talie, dizabilitate, etnie, identitate sau exprimare a genului, nivel de experiență, educație, statut socio-economic, naționalitate, aspect fizic, rasă, religie, identitate sau orientare sexuală.

Standardele noastre

Exemple de comportament care contribuie la crearea unui mediu pozitiv includ:

Exemple de comportament neadecvat ale unui participant includ:

Responsabilitățile noastre

Cei care întrețin proiectul sunt responsabili pentru clarificarea standardelor unui comportament acceptabil și trebuie să ia măsurile potrivite în cazul unor acțiuni considerate neadecvate.

Cei care întrețin proiectul au dreptul și responsabilitatea de a șterge, modifica sau respinge comentarii, contribuții de cod sursă, modificări ale documentației, probleme sau orice alte contribuții care nu respectă acest Cod de Conduită sau de a exclude temporar sau permanent oricare contribuitor pentru acțiuni pe care le consideră neadecvate, amenințătoare, ofensatoare sau periculoase.

Scop

Acest Cod de Conduită se aplică atât în spațiul privat cât și în cel public atunci când o persoană reprezintă proiectul sau comunitatea sa. Exemple de reprezentare a proiectului sau a comunității includ folosirea unei adrese oficiale de email a proiectului, postarea pe rețele de socializare folosind un cont oficial sau participarea la un eveniment ‘online’ sau ‘offline’ ca reprezentant delegat. Reprezentarea unui proiect poate fi clarificată în detaliu de către întreținătorii proiectului.

Condiții de aplicare

Acțiunile abuzive, hărțuitoare sau considerate neadecvate pot fi raportate prin contactarea echipei proiectului la adresa [INSERAȚI ADRESA DE EMAIL]. Toate plângerile vor fi analizate și investigate și vor rezulta într-un răspuns care este necesar și adecvat circumstanțelor. Echipa proiectului este obligată la păstrarea confidentialității persoanei care raportează un incident. Mai multe criterii și condiții de aplicare pot fi specificate separat.

Întreținătorii proiectului care nu respectă și nu aplică Codul de Conduită în bună credință, ar putea suferi repercusiuni temporare sau permanente determinate de către alți membri din conducerea proiectului.

Afiliere

Acest Cod de Conduită este adaptat conform [Codului de Conduită al Contribuitorului]
homepage, versiunea 1.4, disponibil la https://www.contributor-covenant.org/ro/version/1/4/code-of-conduct.html

Other formats:
text/markdown
text/plain
text/asciidoc