Contributor Covenant

Överenskommelse om uppförandekod för bidragsgivare

Vårt löfte

Vi som medlemmar, bidragsgivare och ledare lovar att göra deltagandet i vår gemenskap fri från trakasserier för alla oavsett ålder, kroppsstorlek, synlig eller osynlig funktionsnedsättning, etnicitet, könsegenskaper, könsidentitet, erfarenhetsnivå, utbildning, socioekonomisk status, nationalitet, personligt utseende, ras, kast, färg, religion eller sexuell identitet och inriktning.

Vi lovar att agera och interagera på ett sätt som bidrar till en öppen, välkomnande, inkluderande och trygg gemenskap rik på mångfald.

Våra standarder

Några exempel på beteenden som bidrar till en positiv miljö för gemenskapen:

Några exempel på beteenden som inte är acceptabla:

Ansvar för tillämpning

Gemenskapens ledare är ansvariga för att klargöra och upprätthålla våra standarder för ett acceptabelt beteende och kommer att vidta lämpliga och rättvisa tillrättavisande åtgärder som svar på beteenden som de anser vara olämpliga, hotfulla, stötande, eller skadliga.

Gemenskapens ledare har rätt och ansvar att ta bort, redigera eller avvisa kommentarer, commit, kod, wiki-redigeringar, frågor och andra bidrag som inte följer denna uppförandekod. Gemenskapens ledare kommer att informera om skäl för modereringen när så är lämpligt.

Omfattning

Denna uppförandekod gäller inom alla gemenskapsområden, även när en individ officiellt representerar gemenskapen inför allmänheten. Exempel på att representera vår gemenskap inkluderar att använda en officiell e-postadress, att göra inlägg via ett officiellt konto på sociala medier, eller att vara en utsedd representant vid ett evenemang, oavsett om det är virtuellt eller på plats.

Tillämpning och rapportering

Fall av kränkande, trakasserande eller på annat sätt oacceptabelt beteende rapporteras till ansvariga ledare för gemenskapen på [INFOGA KONTAKTMETOD]. Alla klagomål kommer att granskas och utredas snabbt och rättvist.

Alla gemenskapens ledare är skyldiga att respektera rapportörens integritet och säkerhet oavsett incident.

Riktlinjer för tillämpning

Gemenskapens ledare kommer att följa dessa riktlinjer för att avgöra konsekvenserna för handlingar som de anser strider mot denna uppförandekod:

1. Rättelse

Påverkan på gemenskapen: Användande av olämpligt språk eller annat beteende som anses vara oprofessionellt eller ej välkommet i gemenskapen.

Konsekvens: En privat, skriftlig varning från gemenskapsledare, med en tydlig förklaring av överträdelsens art och varför beteendet var olämpligt. En offentlig ursäkt kan komma att begäras.

2. Varning

Påverkan på gemenskapen: En överträdelse genom en enskild incident eller serie av händelser.

Konsekvens: En varning med konsekvenser om beteendet fortsätter. Ingen interaktion med de inblandade personerna, inklusive oönskad interaktion med de som upprätthåller uppförandekoden, under en viss tidsperiod. Detta inkluderar att undvika interaktioner i gemenskapsutrymmen såväl som externa kanaler som sociala medier. Överträdelse mot dessa villkor kan leda till en tillfällig eller permanent avstängning från gemenskapen.

3. Tillfällig avstängning

Påverkan på gemenskapen: En allvarlig överträdelse mot gemenskapsstandarder, inklusive ett kontinuerligt olämpligt beteende.

Konsekvens: En tillfällig avstängning från all sorts interaktion eller offentlig kommunikation med gemenskapen under en viss tidsperiod. Ingen offentlig eller privat interaktion med de inblandade personerna, inklusive oönskad interaktion med de som upprätthåller uppförandekoden, tillåts under denna period. Överträdelse mot dessa villkor kan leda till en permanent avstängning.

4. Permanent avstängning

Påverkan på gemenskapen: Visar ett mönster av överträdelser av gemenskapens riktlinjer, inklusive kontinuerligt olämpligt beteende, trakasserier av en individ, eller aggression mot eller nedvärderande av grupper av individer.

Konsekvens: En permanent avstängning från alla former av offentlig interaktion inom gemenskapen.

Erkännanden

Denna uppförandekod är en översättning av Contributor Covenant, version 2.1, tillgänglig på https://www.contributor-covenant.org/version/2/1/code_of_conduct.html.

Riktlinjerna för tillämpning inspirerades av Mozillas uppförandekods tillämpningsstege.

För svar på vanliga frågor kring uppförandekod, se “Vanliga frågor (F.A.Q)", https://www.contributor-covenant.org/faq. Översättningar finns tillgängliga på https://www.contributor-covenant.org/translations.

Other formats:
text/markdown
text/plain
text/asciidoc