Contributor Covenant

Közreműködők Magatartási Kódexe

Vállalásunk

Mi mint tagok, közreműködők és vezetők vállaljuk azt, hogy a projektünk és közösségünk zaklatásmentes mindenki számára, függetlenül életkortól, testmérettől, látható vagy láthatatlan fogyatékosságtól, etnikai hovatartozástól, nemi jellemzőktől, nemi identitástól és kifejezésétől, tapasztalattól, oktatástól, társadalmi-gazdasági helyzettől, állampolgárságtól, személyes megjelenéstől, fajtól, kaszttól, bőrszíntől, vallástól, szexuális identitástól és orientációtól.

Vállaljuk, hogy úgy cselekszünk és viselkedünk, hogy hozzájáruljunk egy nyitott, barátságos, sokszínű, befogadó és egészséges közösséghez.

Szabályaink

Viselkedési példák, amelyek hozzájárulnak a pozitív környezet létrehozásához a közösségünkben:

Példák az elfogadhatatlan viselkedésre:

Kötelezettségek végrehajtása

A közösség vezetői felelősek az elfogadható viselkedési szabályok tisztázásáért és betartatásáért, hogy megfelelő és tisztességes korrekciós intézkedéseket tegyenek minden olyan viselkedés esetén, amelyet nem megfelelőnek, fenyegetőnek, sértőnek vagy károsnak tartanak.

A közösség vezetőinek joguk és felelősségük, hogy eltávolítsák, szerkesszék, vagy elutasítsák a megjegyzéseket, kódokat, wiki szerkesztéseket, hibákat, észrevételeket, és egyéb hozzájárulásokat, amelyek nem illeszkednek e Magatartási Kódexhez és ha szükséges, közöljék moderációs döntéseik okait.

Hatály

Ez a Magatartási Kódex a közösség minden területén érvényes, és akkor is érvényes, amikor az egyén nyilvános helyeken hivatalosan képviseli a közösséget. Például ilyen események a közösség képviseletére használt hivatalos e-mail cím használata, hivatalos szociális médiafiókon keresztül történő közzétételek, kijelölt képviselőként egy online vagy offline eseményen történő részvétel.

Végrehajtás

Bántalmazó, zaklató vagy általában elfogadhatatlan viselkedést a végrehajtásért felelős közösségi vezetőnek lehet jelenteni a(z) [INSERT EMAIL ADDRESS] címen. Minden panasz azonnal és tisztességesen felülvizsgálatra, és kivizsgálásra kerül.

Minden közösségi vezető köteles tiszteletben tartani az incidens bejelentőjének magánéletét és biztonságát.

Végrehajtási irányelvek

A közösségi vezetők ezeket a Közösségi Hatásra Vonatkozó Iránymutatásokat követik a Magatartási Kódexet sértőnek ítélt cselekedetek következményeinek meghatározásakor:

1. Helyesbítés

Közösségi hatás: Nem megfelelő nyelvhasználat vagy egyéb, a közösségben szakmaiatlannak vagy nemkívánatosnak tartott viselkedés.

Következmény: A közösség vezetőinek magánjellegű, írásbeli figyelmeztetése, amely tisztázza a jogsértés jellegét, és magyarázatot ad arra, hogy a viselkedés miért volt helytelen. Nyilvános bocsánatkérés is kérhető.

2. Figyelmeztetés

Közösségi hatás: Szabálysértés egyetlen incidensen vagy cselekvések sorozatán keresztül.

Következmény: Figyelmeztetés a cselekvés folytatásának következményeire. Meghatározott ideig nem léphet kapcsolatba az érintett személyekkel, beleértve a Magatartási Kódex végrehajtóival való kéretlen kapcsolatba lépést is. Ez magában foglalja a közösségi terekben, valamint az olyan külső csatornákon való interakciók elkerülését, mint a közösségi média. Ezen feltételek megsértése ideiglenes vagy végleges tiltást vonhat maga után.

3. Ideiglenes tiltás

Közösségi hatás: A közösségi normák súlyos megsértése, beleértve a tartósan helytelen viselkedést.

Következmény: A közösséggel való bármilyen interakciótól vagy nyilvános kommunikációtól való ideiglenes tiltás egy meghatározott időre. Ez alatt az időszak alatt semmilyen nyilvános vagy magánjellegű interakció nem megengedett az érintett személyekkel, beleértve a Magatartási Kódexet betartató személyekkel való kéretlen interakciót is. E feltételek megszegése végleges tiltást vonhat maga után.

4. Végleges tiltás

Közösségi hatás: A közösségi normák rendszeres megsértése, beleértve a tartósan helytelen viselkedést, egyének zaklatását, vagy csoportokkal szembeni agressziót, illetve becsmérlést.

Következmény: A közösségen belüli bármilyen nyilvános interakciótól való végleges eltiltás.

Összegzés

Ezt a Magatartási Kódexet elérheti az alábbi oldalon: Contributor Covenant, v2.1, https://www.contributor-covenant.org/version/2/1/code_of_conduct.html.

A közösségi hatásra vonatkozó iránymutatásokat a Mozilla’s code of conduct enforcement ladder inspirálta.

A gyakran ismételt kérdésekre a választ a Magatartási Kódexről lásd a https://www.contributor-covenant.org/faq oldalon. A fordítások elérhetőek a https://www.contributor-covenant.org/translations oldalon.

Other formats:
text/markdown
text/plain
text/asciidoc