Contributor Covenant

Zaveza sodelavcev kodeksa ravnanja

Naša zaobljuba

Kot člani, sodelavci in voditelji se zavezujemo, da bo udeležba v naši skupnosti doživetje brez nadlegovanja za vse, ne glede na starost, velikost telesa, vidne ali nevidne invalidnosti, etnično pripadnost, spolne značilnosti, identiteto in izražanje spola, stopnjo izkušenj, izobrazbo, socialno-ekonomski položaj, narodnost, zunanji videz, raso, kasto, barvo, vero, ali spolno usmerjenost.

Obljubljamo, da bomo delovali in komunicirali na načine, ki bodo prispevali k odprti, sprejemljivi, raznoliki, vključujoči in zdravi skupnosti.

Naši standardi

Primeri vedenja, ki prispeva k pozitivnemu okolju za našo skupnost, vključujejo:

Primeri nesprejemljivega vedenja vključujejo:

Odgovornosti uveljavljanja

Voditelji skupnosti so odgovorni za pojasnjevanje in uveljavljanje naših standardov sprejemljivega vedenja ter bodo ustrezno in pošteno korektivno ukrepali kot odgovor na katerokoli vedenje, ki ga ocenijo kot neprimerno, ogrožajoče, žaljivo, ali škodljivo.

Voditelji skupnosti imajo pravico in odgovornost, da odstranijo, uredijo ali zavrnejo komentarje, prispevke, kodo, urejanja wiki, težave in druge prispevke, ki niso usklajeni s tem kodeksom ravnanja in bodo, ko je primerno, pojasnili razloge za odločitve o moderiranju.

Obseg

Ta kodeks ravnanja velja v vseh prostorih skupnostni in tudi, ko posameznik uradno predstavlja skupnost na javnih mestih. Primeri predstavljanja naše skupnosti vključujejo uporabo uradnega e-poštnega naslova, objavo prek uradnega računa za družbena omrežja ali delovanje kot imenovani predstavnik na spletnem ali nespletnem dogodku.

Uveljavljanje

Primere zlorab, nadlegovanja ali drugačnega neprimernega vedenja se lahko prijavi voditeljem skupnosti, ki so odgovorni za uveljavljanje, preko [VSTAVI NAČIN KONTAKTA]. Vse pritožbe bodo pregledane in raziskane takoj in pravično.

Vsi voditelji skupnosti so dolžni spoštovati zasebnost in varnost prijavitelja katerega koli incidenta.

Smernice uveljavljanja

Voditelji skupnosti bodo sledili tem smernicam vpliva na skupnost pri določitvi posledic za katerokoli dejanje, ki ga ocenijo kot kršitev tega kodeksa ravnanja:

1. Popravek

Vpliv na skupnost: Uporaba neprimernega jezika ali drugih vedenj, ki se v skupnosti smatrajo za neprofesionalna ali nezaželena.

Posledica: Zasebno, pisno opozorilo od voditeljev skupnosti, ki pojasnjuje naravo kršitve in razloge, zakaj je bilo vedenje neprimerno. Lahko se zahteva javno opravičilo.

2. Opozorilo

Vpliv na skupnost: Kršitev zaradi enega incidenta ali nizov dejanj.

Posledica: Opozorilo s posledicami za nadaljnje vedenje. Za določen čas ni dovoljena interakcija z vpletenimi ljudmi vključno z nenujno interakcijo z osebami, ki uveljavljajo kodeks ravnanja. To vključuje izogibanje interakcije tako v prostorih skupnosti kot tudi na zunanjih kanalih, kot so družbena omrežja. Kršitev teh pogojev lahko vodi do začasne ali trajne prepovedi.

3. Začasna prepoved

Vpliv na skupnost: Resno kršenje standardov skupnosti vključno z dolgotrajnim neprimernim vedenjem.

Posledica: Začasna prepoved vsakršne interakcije ali javne komunikacije s skupnostjo za določen čas. V tem obdobju ni dovoljena javna ali zasebna interakcija z vpletenimi ljudmi vključno z nenujno interakcijo z osebami, ki uveljavljajo kodeks ravnanja. Kršenje teh pogojev lahko privede do trajne prepovedi.

4. Trajna prepoved

Vpliv na skupnost: Izkazovanje vzorca kršitve standardov skupnosti vključno z dolgotrajnim neprimernim vedenjem, nadlegovanjem posameznika, agresijo, ali zaničevanjem razredov oseb.

Posledica: Trajna prepoved vsakršnega javnega stika v skupnosti.

Pripisovanje

Ta kodeks ravnanja je prilagojen glede na zavezo sodelavcev verzije 2.1, ki je na voljo na https://www.contributor-covenant.org/sl/version/2/1/code_of_conduct.html.

Smernice vpliva na skupnost so se zgledovale po lestvici za uveljavljanje Mozillinega kodeksa ravnanja.

Za odgovore na pogosta vprašanja o tem kodeksu ravnanja glejte pogosta vprašanja na https://www.contributor-covenant.org/faq. Prevodi so na voljo na https://www.contributor-covenant.org/translations.

Other formats:
text/markdown
text/plain
text/asciidoc